Koszt kredytu mieszkaniowego - odsetki

Odsetki to główny koszt kredytu mieszkaniowego. Wysokość kwoty odsetek, jaką w całym okresie kredytowania zapłacimy uzależniona jest od długości okresu kredytowania, wysokości oprocentowania i wariantu spłaty rat.

Odsetki od kredytu mieszkaniowego naliczane są w stosunku rocznym od salda zadłużenia, czyli od wysokości kapitału pozostającego do spłaty, a rozliczane w formie comiesięcznej raty zawierającej również część kapitałową.

Na wielkość odsetek bieżących wpływ ma oczywiście oprocentowanie, które składa się z dwóch elementów. Po pierwsze z elementu stałego, czyli marży banku i po drugie zmiennego, czyli poziomu stóp referencyjnych takich jak WIBOR. Stopy referencyjne z kolei, to oprocentowanie, po jakim banki pożyczają sobie wzajemnie środki finansowe – cena pieniądza na rynku.

Przy spłacie kredytu mieszkaniowego stosowane są dwa sposoby spłacania rat kredytowych - raty równe albo raty malejące. Wybór ten ma wpływ na wysokość naszej comiesięcznej raty. Każdy wariant zawiera kapitał i odsetki, różni się natomiast ich proporcja. W przypadku rat równych stałym elementem jest ich wysokość. W systemie spłaty rat malejących stała jest wysokość kapitału w każdej racie, odsetki natomiast, wraz ze zmniejszającą się w miarę upływu czasu łączną kwotą kredytu, będą coraz mniejsze.

Każda spłacana w trybie regularnym rata, niezależnie od wariantu, zawiera w sobie wszystkie bieżące odsetki. Mimo, że w jednym i drugim przypadku spłacamy wszystkie bieżące odsetki to będą one malały wolniej w wariancie rat równych, z uwagi na wolniej zmniejszający się spłacany kapitał.

Kredytobiorcy korzystają najczęściej z wariantu spłaty rat równych gdyż daje to mniejsze obciążenie w początkowym okresie spłaty w porównaniu z ratą malejącą. Jeśli jednak celem będzie poniesienie niższych kosztów łącznych, liczonych w skali całego okresu kredytowania wtedy należy wybrać raty malejące gdyż suma odsetek będzie niższa.

Paweł Bigaj

© 2017 Twój Ekspert Finansowy