Dochody w obcej walucie a kredyt w PLN?

Źródło dochodów: żona - wynagrodzenie w PLN, mąż wynagrodzenie w Euro,

Cel: zakup mieszkania na rynku wtónym w kredycie w PLN

Rozwiązanie: Wybranie banku, który uwzględnia dochody w Euro, przy udzielaniu kredytu w PLN. Przystąpienie do Unii Europejskiej spowodowało, rozszerzenie możliwości zarobkowych Polaków. Coraz częściej zdażają się gospodarstwa domowe, gdzie dochody są w złotówkach, jak i w innych walutach. Zawirowania z frankiem szwojcarskim spowodowały, że Komisja Nadzoru Finansowego wydała rekomendacje dla banków, by udzielały kredytów tylko w walutach, w której zarabiają. Mimo, to istnieje możliwość kredytu w złotówch w gospodarstwach, gdzie są dochody w złotówkach i innej walucie.

Agata Żehaluk

© 2017 Twój Ekspert Finansowy