Kredyt hipoteczny dla firmy

Kredyty hipoteczne to najtańsze źródło finansowania zakupu nieruchomości przez firmę.

Kredyt hipoteczny dla firm działa na takiej samej zasadzie jak ten przeznaczony dla indywidualnych odbiorców, którzy kupują na przykład mieszkanie. Firma przeznacza środki z kredytu hipotecznego, na zakup nieruchomości, ustanawiając hipotekę jako zabezpieczenie zobowiązania. Zabezpieczenie hipoteczne jest dla banków bezpieczne, co zmniejsza ryzyko udzielenia takiego kredytu. Mniejsze ryzyko wpływa na cenę kredytu, czyli firma może liczyć na niższe oprocentowanie, niż w przypadku innego rodzaju kredytów, gdzie zabezpieczenia hipotecznego nie ma.

Sama procedura przyznawania kredytu hipotecznego firmie jest jednak nieco odmienna o tej towarzyszącej udzielaniu go indywidualnej osobie fizycznej. Ze względu na specyfikę potencjalnego kredytobiorcy bank oczekuje od przedsiębiorców przedstawienia innego typu dokumentacji.

Bank żąda przede wszystkim podstawowe danych firmy, takich jak numery NIP i REGON oraz dokumenty zaświadczające o braku zaległości w Urzędzie Skarbowym i ZUS. Ponadto każdy bank może zażądać dodatkowej dokumentacji potwierdzającej aktualną sytuację firmy. Banki określają również wymogi, co do czasu prowadzenia działalności gospodarczej – firma musi działać na rynku przez akceptowany przez bank czas. Zasady dotyczące staży prowadzenia działalności przez firmę są różne w zależności od banku. Niektóre banki wymagają kilku miesięcy stażu, inne kilkunastu miesięcy czy nawet kilku lat. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji firmy i celu kredytu.

Zdolność kredytowa firmy ustalana jest na podstawie jej dochodów, chociaż istnieją przypadki uwzględniania dochodów przyszłych firmy.

Monika Piwowarczyk

 

© 2017 Twój Ekspert Finansowy